Ontdek de Achterhoek

De Achterhoek heeft voor iedereen iets te bieden! Wilt u meer over de Achterhoek weten en deze prachtige regio beter leren kennen?

Neem eens een kijkje op de onderstaande websites!

De Achterhoek
Ontdek Doetinchem
Ontdek Lochem
Ontdek Montferland
Ontdek Winterswijk

Sint Mauritiuskerk – Silvolde

de Mauritsiuskerk vanaf de achterzijde gezien

Midden in het dorp Silvolde staat de monumentale Sint Mauritiuskerk. De kerk, gebouwd als basiliek, stamt uit 1931 en werd ontworpen door de Enschedese architect Johannes Sluijmer.

Al in de 12e eeuw stond er in Silvolde een kerk, de Oude Mauritiuskerk, die eind 16e eeuw tijdens de reformatie in handen van de hervormden viel. Vanaf dat moment moest de overwegend katholieke bevolking van Silvolde ter kerke in verschillende schuurkerken in de omgeving.

de toren van de Mauritiuskerk

Tijdens de Bataafsche Republiek (1795) kregen de katholieken in de Nederlanden godsdienstvrijheid. en in het begin van de 19e eeuw werden de bisdommen weer hersteld, toen het Koninkrijk der Nederlanden de godsdienstvrijheid ook in de Grondwet had verankerd.

In 1837 werd in Silvolde, net als in veel andere katholieke steden en dorpen in ons land, met behulp van het Ministerie van Waterstaat een zogenoemde waterstaatskerk gebouwd. Deze kerk werd gewijd aan de heiligen Jacobus en Philippus.

Eind jaren ’20 van de 20e eeuw werd deze waterstaatskerk te klein bevonden. de parochie, waaronder ook Sinderen en Varsseveld vielen, besloot om een nieuwe kerk te bouwen op precies dezelfde plaats. Er werd naast de oude kerk een noodkerk gebouwd en begin 1931 werd de eerste steen gelegd. Op 20 oktober van hetzelfde jaar werd de kerk ingewijd door bisschop Joannes Jansen van het bisdom Utrecht. De aannemers van het project was het aannemersbedrijf van de gebroeders Van der Kemp uit Silvolde.

In 1979 is de kerk nog een keer ingrijpend verbouwd. Het priesterkoor werd vergroot naar een ontwerp van de architect J.H. Sluijmer, zoon van de ontwerper van de kerk.

De Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld (foto: Heemkundige Vereniging Old Sillevold)

De bedrukte Moeder Gods van Varsseveld

Bijzonder aan de kerk is de helft van een Marianum, een beeldhouwwerk bestaande uit twee ruggelings tegen elkaar geplaatste Mariabeelden veelal omgeven door een krans van stralen. Dit Marianum heeft oorspronkelijk in de Laurentiuskerk in Varsseveld gehangen, maar verdween uit de kerk tijdens de reformatie, rond 1580. Het beeld werd uit eikenhout gesneden door Arnt van Kalkar, ook wel genoemd Arnt van Zwolle of Arnt Beeldensnijder. Hij was achtereenvolgens in Kalkar en Zwolle actief als beeldhouwer en wel beschouwd als één van de beste beeldhouwers van die tijd. Over het beeld doen verschillende verhalen de ronde. Toen de reformatie eind 16e eeuw Varsseveld bereikte, verwijderde pastoor Buckerus alle beelden uit de kerk. Volgens één overlevering vond ene boer Heebink het beeld in een roggeakker en verstopte het thuis. Toen dit uitlekte zou hij het beeld de grens overgesmokkeld hebben naar Anholt, waar het een plaats vond in de kerk. De andere overlevering vertelt dat de rooms gebleven kapelaan van de Varsseveldse kerk het beeld zelf van Varsseveld naar Anholt overbracht. Hoe het ook zij: volgens beide verhalen maakte het verwijderen van het beeld Maria zo verdrietig dat haar gelaatsuitdrukking op het beeld veranderde. En dat door die gezichtsuitdrukking het beeld bekend werd als “de bedrukte Moeder Gods van Varsseveld.”

De Vorst van Salm-Salm, die zetelde in het kasteel van Anholt schonk het beeld in 1852 aan het Augusta Hospital in Anholt. Nadat in 1853 de kerkelijke hiërarchie in Nederland weer werd hersteld, verzocht pastoor Bluemers van de parochie Silvolde, waaronder ook Varsseveld viel, om het Marianum van Anholt naar Silvolde te mogen overbrengen. Door zijn tomeloze inzet is uiteindelijk één helft van het beeld overgebracht naar Silvolde.

In 1927 werd W. Ahsmann tot pastoor van Silvolde benoemd. Hij blies de verering van de Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld nieuw leven in en vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde deze verering tot bedevaarten met tot wel 1800 deelnemers.

Onttrokken aan de eredienst

Beeld Sint Mauritius, geschonken door de ABTB, Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond.

In 2019 werd de Mauritiuskerk onttrokken aan de katholieke eredienst. Veel Silvoldenaren ging dat aan het hart en er werd een actie gestart om de kerk te behouden. Deze actie leverde voldoende geld op om de kerk van het bisdom te kunnen kopen. De kerk kwam onder beheer van de Coöperatie Mauritius. Eén keer per maand wordt er een zogenaamde lekenviering op het priesterkoor gehouden. Tot ieders verbazing trokken deze lekenvieringen vanaf het begin meer gelovigen dan de eucharistievieringen in het verleden. Naast deze lekenveringen is het kerkgebouw bestemd voor diverse doeleinden, zoals uitvaarten, maar ook concerten en vergaderingen in de verschillende ruimtes die in het gebouw aanwezig zijn.

Locatie:

Sint Mauritiuskerk
Prins Bernhardstraat 4
7064 GG Silvolde